© Fundació Glòria Soler, 2024

Avís Legal

Estudi Coronavis amb IrsiCaixa i l’Atenció Primària Metropolitana Nord de l’ICS

 • Salut
 • La coexistència de diverses malalties i un sistema immunitari compromès fa que la gent gran sigui més vulnerable a passar un COVID-19 greu. Sent, doncs, un col·lectiu de risc, és molt important dedicar esforços a analitzar el seu nivell de protecció contra la SARS-CoV-2, tant després d’haver passat la infecció com d’haver estat vacunades. En aquest sentit, la Fundació Glòria Soler dóna suport a un projecte d’IrsiCaixa i l’Atenció Primària Metropolitana Nord de l’Institut Català de la Salut (ICS) que estudia el grau de protecció i la durada de la resposta immunitària en les persones grans que viuen en residències, després de rebre la vacuna o passar la infecció natural.

  A més, l’estudi avalua com l’envelliment del sistema immunitari afecta la creació d’una resposta immunitària protectora efectiva. Els resultats d’aquesta investigació permetran prendre decisions clíniques, com establir un calendari de vacunació d’acord amb la resposta immunitària.

  Dario Villalba. Sense títol, 1975. Col·lecció Suñol Soler.

  A mesura que envellim, el nostre sistema immunitari es deteriora i perd la capacitat de dur a terme algunes funcions. D’aquesta manera, a l’hora de combatre infeccions, com ara la de la SARS-CoV-2, la resposta immunitària és cada vegada menys robusta i més ineficient.

  El projecte CoronAVI@S pren diverses residències de gent gran com a camp d’estudi, ja que és aquí on la pandèmia de la COVID-19 ha causat més estralls. Per fer-ho, es realitza un seguiment a 98 persones grans que viuen en residències geriàtriques. L’estudi consisteix a avaluar, al llarg de el temps, la quantitat, la qualitat i la durada de les seves respostes immunitàries, humoral i cel·lular, generades a partir de la vacuna Pfizer, per poder comparar-les amb les respostes de 40 persones joves.

  Finalment, l’estudi té com a fi associar l’envelliment del sistema immunitari amb la capacitat de la gent gran per respondre a la vacuna. És essencial controlar la resposta immune d’aquest col·lectiu i així poder ajustar el seu calendari de vacunació i garantir la protecció d’aquesta població vulnerable.

  Projecte coordinat per Marta Massanella, investigadora principal d’IrsiCaixa. 

   

  ACTUALITZACIÓ

  L’estudi CoronAVI@S, liderat per la Dra. Marta Massanella de l’Institut d’Investigació del Sida IrsiCaixa i impulsat per la Fundació Glòria Soler, amplia el seu recorregut per evaluar les respostes tumorals i cel·lulars després de la 4a dosi de la vacuna en front al SARS-CoV-2 a les persones més grans que viuen en residències. El coneixement que resulta d’aquest estudi es clau per a poder establir un calendari de vacunació adequat que aconsegueixi la màxima protecció d’aquest col·lectiu vulnerable.

  Notícia al web d'IrsiCaixa

  Visita la notícia publicada per IrsiCaixa sobre la col·laboració de la Fundació Glòria Soler amb l’estudi

  Enllaç

  Notícia al web d'IrsiCaixa

  Visita la notícia publicada per IrsiCaixa sobre la col·laboració de la Fundació Glòria Soler amb l’estudi

  Enllaç