© Fundació Glòria Soler, 2023

Avís Legal

Desenvolupament d’un tractament contra les variants actuals i futures del coronavirus

 • Salut global
 • Malgrat la disponibilitat de diferents vacunes eficaces contra la COVID-19, encara cal trobar tractaments específics pel SARS-CoV-2 que permetin curar o prevenir la malaltia. És per això que la Fundació Glòria Soler ha decidit impulsar un projecte del grup de Virologia i Immunologia Cel·lular (VIC) d’IrsiCaixa, que té com a objectiu desenvolupar anticossos sintètics capaços de bloquejar la infecció pel SARS-CoV-2. Aquestes molècules, dissenyades i produïdes al laboratori en el marc del consorci CBIG –format per IrsiCaixa, el Barcelona Supercomputing Center i el Centre de Recerca en Sanitat Animal IRTA-CReSA–, s’unirien al virus amb molta afinitat i impedirien la seva entrada a les cèl·lules. Així, aquest tractament podria ser útil tant per prevenir la infecció com per tractar les persones amb COVID-19.

   

  Fusionar molècules per aconseguir anticossos més potents

  Per tal de bloquejar el SARS-CoV-2 de manera més efectiva, el personal investigador ha dissenyat anticossos sintètics capaços de reconèixer la proteïna de l’espícula del virus (Spike en anglès) per dues regions diferents: les subunitats S1 i S2, aconseguint així un doble reconeixement.

  Per produir aquestes molècules tan complexes i aconseguir que la seva activitat sigui òptima, es duen a terme diferents passos. En primer lloc, el Barcelona Supercomputing Center està millorant el disseny dels anticossos sintètics per augmentar la seva activitat. En segon lloc, IrsiCaixa produeix els anticossos als seus laboratoris. I, finalment, tant IrsiCaixa com l’IRTA-CReSA testen aquests anticossos en models animals.

  Un tractament útil contra les variants actuals i futurs coronavirus

  Com que aquests anticossos sintètics actuen impedint la infecció, podrien actuar com a tractament profilàctic –és a dir, prevenint la infecció–, però també com a fàrmac per aturar la replicació viral i modular la resposta inflamatòria en pacients que ja tinguin la infecció.

  Actualment, i per poder mantenir la pandèmia sota control, cal que tant els anticossos produïts de manera natural com els sintètics puguin protegir la població davant les noves variants. En aquest sentit, IrsiCaixa avalua de forma contínua i exhaustiva l’eficàcia d’aquests anticossos contra les noves variants del SARS-CoV-2 que van apareixent.

   

  Projecte coordinat per Julià Blanco, doctor en Bioquímica per la Universitat de Barcelona. Des de 1994 lidera el grup de Virología i Inmunología Celular de IrsiCaixa. 

  Notícia al web d'IrsiCaixa

  Visita la notícia publicada per IrsiCaixa sobre la col·laboració de la Fundació Glòria Soler amb el projecte.

  Enllaç

  Notícia al web d'IrsiCaixa

  Visita la notícia publicada per IrsiCaixa sobre la col·laboració de la Fundació Glòria Soler amb el projecte.

  Enllaç