© Fundació Glòria Soler, 2024

Avís Legal

Consolidació del COVIDBANK

 • Salut
 • L’aparició inesperada de la pandèmia ocasionada pel coronavirus SARS-Cov-2, causant de la malaltia COVID-19, va fer que la comunitat científica reaccionés amb rapidesa per donar resposta a les preguntes clíniques, biològiques i epidemiològiques que van sorgir.

  L’aportació de la Fundació Glòria Soler serà fonamental per a la consolidació del COVIDBANK. Davant la situació actual, les xarxes de biobancs, jugaran un paper crucial en el desenvolupament de la vacuna i tractaments contra la nova malaltia de la COVID-19, dirigint tots els seus esforços i recursos a compartir informació amb altres centres i intercanviar recomanacions i protocols amb la finalitat d’implementar les millors mesures per treballar amb mostres de pacients positius per SARS-Cov-2 assegurant una qualitat òptima per a investigació.

  Fotografies: Francisco Àvia_Hospital Clínic de Barcelona

  Cal esmentar que qualsevol equip investigador que compleixi els requisits científics, ètics i legals pot disposar d’aquestes mostres per als seus projectes d’investigació.

  Una part important d’aquests projectes requereixen de l’extracció de mostres biològiques de pacients afectats per la COVID-19 en diferents estats de la malaltia. Amb la finalitat de garantir la màxima qualitat de les mostres i la menor interferència amb la pràctica assistencial, l’Hospital Clínic i l’IDIBAPS van acordar que fos el Biobanc HCB-IDIBAPS l’encarregat de la recollida centralitzada i el processament estandarditzat de les mostres. Així, es van habilitar nous circuits coordinats amb l’objectiu d’obtenir el màxim nombre de mostres de pacients.

  Amb la creació del COVIDBANK, el Biobanc HCB-IDIBAPS ha organitzat i organitza un biorepositorio de fons biobanc de mostres biològiques procedents dels pacients que han estat tractats a l’Hospital Clínic pel virus SARS-Cov-2, des d’abril de 2020.

  Creació d'un banc de mostres de pacients amb SARS CoV-2

  El Biobanc de l’Hospital Clínic de Barcelona-Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (Biobanc HCB-IDIBAPS) és una plataforma de suport a la investigació que coordina la col·lecció, el processament, l’emmagatzematge i la cessió de mostres biològiques humanes per promoure la investigació biomèdica de qualitat. La disponibilitat de mostres humanes ben processades, registrades i amb les dades clíniques associades ben compilades, és essencial per a la investigació de qualsevol malaltia.

  Notícia a la web de l'Hospital Clínic

  Creació d'un banc de mostres de pacients amb SARS CoV-2

  El Biobanc de l’Hospital Clínic de Barcelona-Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (Biobanc HCB-IDIBAPS) és una plataforma de suport a la investigació que coordina la col·lecció, el processament, l’emmagatzematge i la cessió de mostres biològiques humanes per promoure la investigació biomèdica de qualitat. La disponibilitat de mostres humanes ben processades, registrades i amb les dades clíniques associades ben compilades, és essencial per a la investigació de qualsevol malaltia.

  Notícia a la web de l'Hospital Clínic

  Documentació