© Fundació Glòria Soler, 2021

Avís Legal

28.11.2017

Renovació del conveni amb l’Hospital Sant Joan de Déu

  • Cures Pal·liatives Pediàtriques
  • Salut global
  • El desenvolupament de les Unitats de Cures Pal·liatives i el desplegament del programa “PRINCEP” (Unitat Crònics Complexes) a l’Hospital Sant Joan de Déu ha posat de manifest un problema que, per poc prevalent i habitualment molt tràgic, ha estat insuficientment atès. S’estima que a Catalunya entre 1.000 i 1.200 nens pateixen malalties que podrien beneficiar-se d’un model d’atenció com el que s’ha ideat per atendre als pacients amb malalties complexes i necessitats pal·liatives.

    L’objectiu de la Unitat és que el nen/a tingui tot el benestar possible i que les famílies disposin del suport que necessiten en tot moment. Per aquest motiu els professionals els acompanyen tant a l’hospital com a casa seva, en qualsevol circumstància, les 24 hores del dia.

    Aquesta renovació coincideix amb el 150 aniversari de la restauració de la Orde Hospitalària Sant Joan de Déu a Espanya, fundada el 14 de desembre de 1867 al carrer Muntaner de Barcelona, en el que es considera el primer hospital infantil d’Espanya.

    Firma de la renovació del conveni