© Fundació Glòria Soler, 2020

Avís Legal

23.09.2016

La Fundació Glòria Soler renova el seu compromís amb l’Hospital Sant Joan de Déu

  • Cures Pal·liatives Pediàtriques
  • Salut global
  • El passat 6 de Setembre va tenir lloc la renovació per part de la Fundació Glòria Soler del conveni de col·laboració amb l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i l’Obra Social de Sant Joan de Déu per al suport al projecte d’Unitat de cures pal·liatives pediàtriques.

    La contribució de 250.000 €, permetrà ampliar i consolidar els recursos humans de la unitat i reforçar l’atenció integral que ofereix les 24 hores del dia ja sigui a l’Hospital o al seu domicili – als més de 120 nens que requereixen cures pal·liatives i les seves famílies. És necessari consolidar el projecte, seguir creixent i oferir l’atenció pal·liativa a tota Catalunya. Per això la iniciativa contempla la formació de professionals i la creació de protocols que permetin la seva aplicació més enllà de l’àmbit concret d’actuació del propi Hospital, així com recursos online per a professionals i familiars.

    La Unitat de cures pal·liatives atén a aquells nens i les seves famílies, que pateixen malalties en què l’expectativa de vida no arriba a l’edat adulta. La unitat el ofereix una atenció integral adaptada a tot moment a la seva situació i en el transcurs de tot el seu procés evolutiu.