© Fundació Glòria Soler, 2020

Avís Legal

24.11.2015

La Fundació Glòria Soler col·labora en la Unitat de cures pal·liatives de l’Hospital Sant Joan de Déu

  • Cures Pal·liatives Pediàtriques
  • Salut global
  • Aquesta donació permetrà reforçar l’atenció integral que el programa ofereix als nens que requereixen cures pal·liatives i les seves famílies, des de la dimensió física, emocional, social i espiritual, amb especial atenció les 24 hores del dia, ja sigui a l’Hospital o en el seu domicili.

    A més, la donació de la Fundació Glòria Soler, presidida pel Sr. Josep Suñol, permetrà millorar la cobertura de l’atenció interdisciplinària que necessiten aquests pacients, aportarà més recursos per a la Unitat de l’Dol i a la formació dels professionals. Igualment, ajudarà a crear una xarxa de Cures Pal·liatives a Catalunya i desenvolupar un web de suport a les famílies.

    La Unitat de Cures Pal·liatives és un recurs de l’hospital, per tenir cura d’aquells nens i de les seves famílies que pateixen malalties en què l’expectativa de vida no arriba a l’edat adulta. La Unitat ofereix una atenció integral adaptada en tot moment a la seva situació i en el transcurs de tot el seu procés evolutiu.

    La Unitat de Cures Pal·liatives de l’Hospital Sant Joan de Déu és la més antiga d’Espanya. Va néixer el 1991 i des de llavors ha mantingut un estil d’atenció humanitzat propi dels Germans de l’Orde de Sant Joan de Déu.