© Fundació Glòria Soler, 2020

Avís Legal

19.05.2020

Kids Corona – Respostes sobre el COVID-19 en nens

 • Cures Pal·liatives Pediàtriques
 • Salut global
 • Dra. Vicky Fumadó, Coordinadora de Cooperació Internacional, Unitat de Malalties Infeccioses i Importades a l’Hospital Universitari Sant Joan de Déu.

  “En els infants hi ha alguna cosa que sembla que els protegeix i els fa diferents enfront de la COVID-19”

  L’evidència diu que hi ha poc perill per a infants i adolescents. És veritat? És cert que els infants pateixen majoritàriament formes lleus d’aquesta malaltia. La mortalitat associada és molt baixa (0,2% pels menors de 14 anys). Per tant, veiem menys casos de COVID-19 entre els infants i pràcticament tots lleus.

  Hi ha diferència entre edats? Un nounat? Hem vist que en els nounats no hi ha transmissió vertical, però hem tingut alguns nounats ingressats quan la mare es positiva, ja que el virus es pot transmetre de forma horitzontal al estar en contacte amb ella en el moment del part. Els primers 6 mesos de vida són els de més risc pels lactants.

  I l’edat escolar o en els adolescents? A les edats escolars i preescolars sembla que els infants s’infecten poc o es mantenen asimptomàtics. Aquests són els dos aspectes que volem resoldre amb l’estudi de Kids Corona: entendre per què els nens s’infecten menys o en el cas de que el risc d’infecció sigui similar als adults, perquè el virus es desenvolupa d’una forma més lleu en ells.

  En adolescents augmenta una mica el risc, però es podria dir que és una edat de transició, tot i que amb menys gravetat que en els adults. El sobrepès, per exemple, pot provocar que les pneumònies siguin més complicades.

  Recentment a la premsa s’ha parlat d’un símptoma molt inusual, però molt greu en infants, que inicialment s’ha associat a la COVID-19, però, malgrat això, no tots ells van donar positiu en les proves. Creu que pot tenir alguna relació? És cert que ha coincidit en el temps un nombre de casos, més del que és habitual, de l’anomenat síndrome de Kawasaki, en aquests casos Kawasaki-like (per la seva semblança). Gran part d’ells han donat positiu per a SARS-CoV-2, amb algun cas de xoc tòxic, normalment desencadenat per un bacteri i en aquest cas ha estat pel virus, pel que creiem que tenen alguna relació i ho estem estudiant per obtenir més informació.

  Què passa amb els nens que tenen patologies prèvies? Estàvem molt preocupats, però tampoc hem vist que s’infectin més. Segons sembla, no per tenir una patologia de base estan més exposats al virus. El que realment ens preocupa és que, en cas de contraure el virus, la infecció pugui ser més greu, especialment en els casos de malalties respiratòries greus, o en els infants amb la immunitat afectada, o en altres casos com el de les malalties hemato-oncològiques.

  La simptomatologia, és semblant als adults? Al començament, la simptomatologia del virus és molt semblant: tos, febre i símptomes respiratoris. Encara que potser hi ha un percentatge més alt de casos amb simptomatologia digestiva en els infants que en els adults.

  Quina informació científica o dades tenim dels infants? En tota aquesta epidèmia, s’han utilitzat, a cada moment, els recursos que es tenien. L’ideal seria haver testat a tot el món, encara que fos amb una simptomatologia molt lleu. El cert és que la manca de recursos en alguns moments, ha condicionat la resposta i ens deixa amb moltes incògnites. En un primer moment, es testava als que tenien una situació clínica més greu, o, els que tenien algun motiu d’hospitalització. Els que tenien una situació clínica lleu s’han quedat sense testar i han hagut de marxar a casa seguint pautes i normes, com ara quedar-se un mínim de 14 dies a casa. En aquest moment, s’està intentant testar, fins i tot, els casos lleus per poder trobar respostes sobre el virus.

  Per què no s’han realitzat més estudis amb infants? A causa de la gravetat de la COVID-19 en els adults, els esforços s’han focalitzat en ells i no en els infants. Per això, aquest estudi és molt important. A més, el fet que en molts llocs de treball s’hagin realitzat cribratges als treballadors, ha estat una informació molt valuosa. En canvi, això mateix, no s’ha realitzat a les escoles o amb els infants.

  En què consisteix la Plataforma d’Investigació Kids Corona que ha posat en marxa l’HSJD? Hem iniciat un seguit d’estudis d’investigació clínica, epidemiològica, immunològica i microbiològica. Una línia d’estudi té a veure amb la microbiota nasofaríngia, de la qual els infants són molt rics i es compara amb la dels adults buscant algun element que estigui present en els primers però no en els segons i que pugui actuar com a protector enfront del virus.

  Una altra línia d’estudi permetrà caracteritzar de forma més precisa, el comportament de la COVID-19 en l’edat pediàtrica i podrà aportar pistes sobre les mesures més adequades a prendre un cop es puguin relaxar les mesures de distanciament social, sense posar en risc a la població més vulnerable. També s’estudiaran receptors i biomarcadors que puguin afavorir la protecció de l’organisme enfront del virus.

  Per últim, en col·laboració amb diferents hospitals, s’analitzaran els riscos de la COVID-19 en la dona embarassada, atès que existeix molt poca informació sobre el desenvolupament de la COVID-19 en aquest col·lectiu.

  Aquests estudis tindran un clar impacte en la població infantil. I en la població en general? En els estudis no només es tindrà en compte la incidència de la infecció en els infants, sinó també en relació amb el seu cercle familiar. Així doncs es prendran mostres a nuclis familiars per comparar amb els adults i entre els familiars que han estat infectats i els que no. Amb totes les mostres farem un BioBanc per poder seguir amb altres estudis. Aquesta plataforma permetrà generar estudis clínics que de forma pràcticament instantània es posaran a disposició de la societat.

  Descobrir què protegeix als infants pot ser la resposta per ajudar als adults.

  Com pot col·laborar la ciutadania? La ciutadania ha respost davant la COVID-19 amb gran generositat i solidaritat. L’Hospital Sant Joan de Déu ha endegat la plataforma Kids Corona on la ciutadania pot contribuir perquè es puguin dur a terme tots aquests estudis d’investigació de la COVID-19 en la població maternoinfantil.

  Pels més petits, us recomanem aquest llibre online sobre el confinament, escrit i il·lustrat per Silvia Lladó.

  www.thejoyofillustrating.com

  Pels més petits, us recomanem aquest llibre online sobre el confinament, escrit i il·lustrat per Silvia Lladó.

  www.thejoyofillustrating.com