© Fundació Glòria Soler, 2020

Avís Legal

07.09.2019

Jornada sobre Cures Pal·liatives en adolescent i adult jove amb malaltia greu

  • Cures Pal·liatives Pediàtriques
  • Salut global
  • La sessió vol donar resposta a les necessitats d’aquests pacients, tant des dels aspectes clínics, com de limitació funcional i dependència a l’hospital. També es parlarà sobre la comunicació i la presa de decisions en aquestes edats.

    Les diferents intervencions previstes giraran al voltant de l’impacte que genera una malaltia greu tant en el adolescent o adult jove, com en el seu entorn, el que suposa una atenció complexa i diversa, amb un enfocament especialitzat i amb professionals formats i ben coordinats.

    Documentació