© Fundació Glòria Soler, 2024

Avís Legal

24.10.2023

Beatriz Mothe i Lucía Bailón de IrsiCaixa reben el “European Hector Research Award in HIV 2023” per la investigació realitzada sobre la vacuna terapèutica contra el VIH

  • Salut global
  • Vacuna VIH/sida
  • Beatriz Mothe y Lucía Bailón. IrsiCaixa. 2023

    L’estudi AELIX-002 va demostrar que les vacunes no només van ser segures i capaces de modificar la resposta immunològica contra el VIH dels voluntaris que les van rebre, si no que aquells participants que van generar major resposta immunitària van ser capaços de romandre sense tractament antiretroviral durant períodes més llargs de temps i amb quantitat de virus més baixes que els que no van rebre la vacuna o no en van respondre.  Aquest fet demostra que la vacuna pot educar el sistema immunitari per millorar la resposta contra el virus i obre el camí per l’ús de les vacunes HTI en combinació amb d’altres agents per aconseguir una major resposta en més participants.

    «Els resultats positius d’aquest assaig mostren que és possible induir una resposta immunitària en una persona que viu amb el VIH que li permeti millorar la supressió del virus en absència de medicació antiretroviral», comenta la doctora Beatriz Mothe, metgessa i investigadora de la Fundació Lluita contra les Infeccions i de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, així com investigadora principal de l’estudi.