© Fundació Glòria Soler, 2024

Avís Legal

03.07.2017

Premi Ramon de Teresach al projecte Torrents d’Art

  • Art i ciutadania
  • Torrents d’art
  • L’Acadèmia de les Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears és una entitat fundada l’any 1872, amb personalitat jurídica oficialment reconeguda, que constitueix una tribuna i lloc de reunió dels professionals de la salut de Catalunya, Balears, València i Andorra. És una institució independent al servei del país i no vinculada a cap organisme oficial.

    L’objecte primordial de l’Acadèmia és fomentar la formació continuada amb l’estudi i el conreu de les ciències de la salut en tots els seus aspectes: humà, tècnic, social i cívic, tant en la seva vessant assistencial com docent i d’investigació.

    Des de l’any 1989, l’Acadèmia té instituït el Premi Ramon de Teresach, destinat a una entitat cívica sense afany de lucre, que aquest  any ha recaigut en el projecte Torrents d’Art que promou el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu amb el recolzament de la Fundació Glòria Soler.

    Entrega del premi