© Fundació Glòria Soler, 2020

Avís Legal

31.03.2016

Curs de Cures Pal·liatives Pediàtriques

  • Cures Pal·liatives Pediàtriques
  • Salut global
  • Existeix una demanda creixent d’atenció a la complexitat i a les necessitats pal·liatives dels infants i els seus familiars que requereixen d’una adequada formació i periòdica actualització dels professionals sanitaris.

    La fi primordial del curs és; el coneixement dels recursos formatius, analitzar la coordinació entre els diferents nivells i sistemes en l’atenció a la complexitat en pediatría i aprofundir en l’optimització de la derivació a una unitat de cures pal·liatives especialitzada.

    Documentació